Privacy en Disclaimer

Privacy en Disclaimer

thaisemassage.chinese-massage.net behoudt zich het recht voor om deelnemers die de regels overtreden te bannen of te schorsen.
thaisemassage.chinese-massage.net kan de inhoud van een profiel ook blokkeren of verwijderen als er gegevens in staan die beledigend zijn, niet kloppen en/of verdacht zijn.
thaisemassage.chinese-massage.net is niet verantwoordelijk voor de informatie en de materialen die via onze site geplaatst of verspreid worden.
thaisemassage.chinese-massage.net is in geen geval aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de diensten van thaisemassage.net, bovendien doet  thaisemassage.chinese-massage.net afstand van alle aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers of gebruikers, in welke vorm dan ook.
De teksten en foto’s op de profielen van gebruikers worden zonder tussenkomst van thaisemassage.net geplaatst.
thaisemassage.chinese-massage.net kan op geen enkele manier garanderen dat deze informatie op waarheid berust.
thaisemassage.chinese-massage.net is niet aansprakelijk voor het plaatsen van zogenaamde fake foto’s. Indien thaisemassage.net de kans groot acht dat een profiel niet naar waarheid is gevuld met foto’s of informatie, kunnen wij overgaan tot het verwijderen van een profiel. U moet, indien u het profiel weer geopend wil hebben, zelf het bewijs leveren dat de opgegeven informatie juist is.
Op deze site staan links die door gebruikers zijn aangebracht, thaisemassage.net is niet verantwoordelijk voor de inhoud of vormgeving van websites die vanaf thaisemassage.net worden gelinkt.

thaisemassage.chinese-massage.net distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites.
thaisemassage.chinese-massage.net is niet verantwoordelijk voor afspraken welke gemaakt worden door gebruikers van de sites onderling.
thaisemassage.chinese-massage.net sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle door het gebruik van deze websites ontstane schade, van welke aard dan ook.

 

thaisemassage.chinese-massage.net neemt uw privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacybeleid.

thaisemassage.chinese-massage.net hecht waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van thaisemassage.chinese-massage.net, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)
Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met thaisemassage.chinese-massage.net en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren.
We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op website.xxxx te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.
Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics en Statcounter. (zie privacybeleid google.nl)

Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door uw aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser echter zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van thaisemassage.chinese-massage.net geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van thaisemassage.chinese-massage.net of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) thaisemassage.chinese-massage.net.

Voor analyse en advertentie doeleinden gebruiken wij Google Analytics en Google Adsense

U kunt een lijst bekijken van de typen cookies die Google gebruikt en lezen hoe Google en haar partners gebruikmaken van cookies in advertenties. In hun privacybeleid wordt uitgelegd hoe zij uw privacy beschermen bij hun gebruik van cookies en andere informatie.

Persoonsgegevens
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om thaisemassage.chinese-massage.net te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere sites & advertenties
thaisemassage.chinese-massage.net maakt gebruik van advertenties van derden op thaisemassage.chinese-massage.net ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.
thaisemassage.chinese-massage.net bevat links waarmee u thaisemassage.chinese-massage.net verlaat en op websites van een andere partij terecht komt, thaisemassage.chinese-massage.net heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

thaisemassage.chinese-massage.net is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd onze mening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op thaisemassage.chinese-massage.net.
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, verzoeke dit te melden aan de webmaster.
Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster .
Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Recente Reacties